OGÓLNE WYTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ Kliknij tutaj

Badania Uniwersytetu Warszawskiego* przeprowadzone w pierwszej połowie maja tego roku i skonfrontowane z badaniami wykonanymi krótko przed pandemią pokazują wyrażnie, że odczuliśmy negatywne skutki pandemii.

Wynika z nich, że 16,2% osób badanych w wieku 18-34 lat przejawiało wysoki poziom dystresu, objawiającego się nasilonym smutkiem i przygnębieniem o klinicznie istotnym nasileniu już przed epidemią. Natomiast w czasie pandemii odsetek takich osób okazał się ponad dwukrotnie większy (36,6%)! Przy czym najwyższy poziom zaobserwowano w grupie wiekowej 18-24 lata i był on istotnie wyższy niż w pozostałych grupach wiekowych.

I choć podwyższony poziom objawów depresji i lęku uogólnionego występował u osób:
– stanu wolnego oraz w związkach nieformalnych, które nie mieszkają razem ze swoim/swoją partnerem/partnerką
– które przebywały w kwarantannie lub/i domowej izolacji
– które były lub są prawie pewne, że były zakażone koronawirusem
– które straciły pracę i/lub ciągłość wynagrodzenia w wyniku epidemii

…to tak naprawdę pandemia dotknęła w mniejszym lub większym stopniu każdego z nas. Bezpośrednio lub przez to, że dotknęła kogoś z naszych bliskich lub znajomych.

Dodatkowymi aspektami wpływającym negatywnie na stan naszego zdrowia psychicznego są obawy związane ze zdrowiem, niepewność co do przyszłości (niewiadoma co do końca epidemii i tego, jak wpłynie na nasze życie), nieumiejętność zdrowej komunikacji z najbliższymi, izolacja od innych osób (w pewnym okresie również wobec bliskiej rodziny), zmiana stylu życia, do którego przywykliśmy (zakaz wyjścia do restauracji, kina, galerii handlowych).

Zgłaszały się do nas o pomoc nawet osoby i firmy nie dotknięte bezpośrednio negatywnymi skutkami finansowymi (część branż nie ucierpiała biznesowo), ponieważ zmiana funkcjonowania i nowa codzienność związana chociażby z koniecznością pracy w systemie „home office” daje się ludziom we znaki. Co skutkowało wzrostem przeprowadzonych przez nas sesji indywidualnych i szkoleń/webinarów online dla firm o różnych profilach działalności (branża ubezpieczeniowa, deweloperska, budowlana i in.).

Powyższe czynniki pokazują wyraźnie, że zarządzanie sobą, praca nad swoim nastawieniem i postawą, umiejętność racjonalnego działania w sytuacjach stresu, presji i niepewności oraz radzenie sobie z emocjami są bardzo potrzebne.

Trening mentalny, z jego praktyczną i użytkową formą, skupieniu się na zasobach, obecnych możliwościach i teraźniejszości oraz proaktywności pozwala w wielu przypadkach poradzić sobie z wyzwaniami i lepiej przygotować się na przyszłość.

Jednymi z poruszanych przez nas tematów podczas zajęć na Akademii Trenerów Mentalnych jest wewnętrzny spokój – tak ważny w sytuacjach… niepewności (nie jest bowiem problemem utrzymać spokój, gdy wszystko dzieje się dobrze) oraz prawo do porażki (tutaj w kontekście otwarcia się na to, że nie na wszystko mamy wpływ). O ile wcześniej – przed pandemią – zajęcia te były często profilaktyczne (przynajmniej dla części z Uczestników), o tyle obecnie prowadzimy je pracując z sytuacjami, które dzieją się na bieżąco – czy to w kontekście Uczestników czy Klientów. To pokazuje, jak szybko wszystko może się zmienić i jak ważne jest, żebyśmy zawczasu zadbali o swój rozwój na tym polu.

Jesteśmy przekonani, że umiejętności miękkie, które nabywają Uczestnicy Akademii są tymi, które już teraz są i jeszcze przez wiele lat będą tymi, które pozwolą dobrze i skutecznie funkcjonować w dzisiejszym, pełnym wyzwań i „czarnych łabędzi”, świecie.

Bo choć na wiele rzeczy wpływu nie mamy (np. mało kto mógł przewidzieć epidemię i jej globalne skutki), to jednak mamy wpływ na siebie i naszą reakcję na to, co się dzieje wokół nas. A odpowiednie nastawienie i postawa są tymi, które pozwalają działać i znajdować rozwiązania pomimo przeszkód i przeciwności. Obyśmy tych skrajnych mieli jak najmniej, jednak – podobnie jak w przypadku zdrowia fizycznego – nic nie zastąpi treningu i profilaktyki. Dlatego też Trener Mentalny jest jednym z zawodów przyszłości, które będą zyskiwać na znaczeniu.

A jeśli chciał(a)byś dowiedzieć się więcej na temat treningu mentalnego, zapraszamy do kontaktu oraz do zapoznania się z programem naszej Akademii Trenerów Mentalnych.

 

*żródło: http://psych.uw.edu.pl/2020/05/27/raport-z-i-fali-badania-podluznego-uwarunkowania-objawow-depresji-i-leku-uogolnionego-u-doroslych-polakow-w-trakcie-epidemii-covid-19/

#MentalPower

#MentalPower

Jesteśmy grupą osób zafascynowaną treningiem mentalnym i tym, jak pozwala on uwolnić ludzki potencjał. Od lat sięgamy po zdobycze psychologii, socjologii i neuronauki, by skutecznie pomagać w zmianie osobistej. Naszą misją jest podnosić jakość i przychody Polaków, oraz wspierać każdego dzięki treningowi mentalnemu!

mp-close
mss-mapa