Marcin Prusiński – Mental Power
OGÓLNE WYTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ Kliknij tutaj

Marcin Prusiński

Marcin Prusiński

Jest propagatorem holistycznego podejścia do rozwoju. Uzmysławia swoim Klientom, iż prawdziwy progres osiąga się kiedy zostają zbilansowane takie przestrzenie jak: sfera zdrowotna, relacje z otoczeniem, sfera finansowa, sfera zawodowa, sfera intelektualna oraz sfera duchowa.

Skupiając się na rezultatach, Marcin jako trener dużą uwagę zwraca również na drogę do osiągnięcia celów. Kieruje się mottem zaczerpniętym od Jana Pawła II: „Droga do celu to nie połowa przyjemności, to cała przyjemność”.  Ponadto promuje podejście zarabiania na swojej pasji ponieważ z pasją rodzi się jakość. Będąc entuzjastą zachowania właściwego balansu życiowego Marcin w sposób perfekcyjny potrafi zarządzać swoją energią pochodzącą z emocji, ciała, intelektu oraz ducha.

Jest pasjonatem biegania oraz czytania książek. Kierując się poglądem, iż cele powinny być ambitne- Marcin biega w dystansach maratońskich stawiając sobie coraz śmielsze cele. Jako nauczyciel szybkiego czytania zachęca z entuzjazmem przekraczanie swoich mentalnych barier.

Jako trener swoim wielkim zaangażowaniem oraz  wiedzą wspiera sportowców oraz drużyny w celu wydobycia z nich jak największego potencjału.

Jeżeli chcesz zbudować swoje życie wokół pasji, wydobyć potencjał jednocześnie zachowując balans życiowy skontaktuj się z Marcinem.

* - wymagane