Kornelia Stawiska – Mental Power

Kornelia Stawiska

Kornelia Stawiska

Absolwentka Akademii Trenerów Mentalnych. Praca z ludźmi to jej pasja. Przez ponad 8 lat związana była z marką Pierre Cardin, odpowiadając za zarządzanie personelem sprzedaży, obsługę klienta i relacje z dostawcami zewnętrznymi. Bardzo ważnym elementem jej pracy było motywowanie zespołu i budowanie prawidłowych relacji pomiędzy jego członkami oraz z klientami.

Ukończyła Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie marketingiem i sprzedażą. Stopień Licencjata zdobyła na kierunku Administracja Publiczna, specjalność: Służby i praca socjalna. Na tych studiach zetknęła się z wieloma różnymi formami aktywności zawodowej w służbie drugiemu człowiekowi. Ponadto jej rodzina związana jest od wielu lat z pracą na rzecz i z osobami niepełnosprawnymi. Sama także zdobyła bogate doświadczenie w pracy jako wolontariuszka z osobami niepełnosprawnymi.

Mama dwóch córek w wieku przedszkolnym. Dzieci i rodzina to jej MISJA. Są dla niej najwyższą wartością w hierarchii. Poprzez własny przykład pracy zawodowej i relacji w rodzinie dąży do tego, by jej dzieci żyły świadomie, cechowała je wysoka pewność siebie i – nie tracąc dziecięcej wrażliwości i dobrego serca – dążyły do spełniania marzeń.

Jest osobą pewną siebie. Kreatywność, pozytywne nastawienie i otwarta postawa pozwalają jej na łatwość nawiązywania kontaktów. W relacjach międzyludzkich potrafi dzielić się dobrą energią. Ma wysokie kompetencje związane z prowadzeniem sprzedaży, doświadczenie w zakresie kształtowania relacji w zespole i podnoszenia jego efektywności.

Dąży także do tego, by poprzez szkolenia i warsztaty wspierać mamy, budując w nich pewność siebie, wzmacniając ich unikalność i niezależność.

* - wymagane