Joanna Machowska – Mental Power Joanna Machowska

Joanna Machowska

Joanna Machowska

Pasjonatka biegów długodystansowych i przeszkodowych, joginka oraz miłośniczka technik relaksacyjnych. Zawodowo specjalistka z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i uprawnień rodzicielskich. Prywatnie żona i matka, która po mistrzowsku łączy wszystkie swoje role, co daje jej siłę i motywację do ciągłego rozwoju. Wielką wagę przykłada do utrzymania równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym, tak by mieć czas na rozwijanie swoich pasji.

Doświadczenia zebrane podczas wieloletniej kariery zawodowej oraz najnowsze techniki treningu mentalnego wykorzystuje do pracy nad takimi zagadnieniami jak:

  • uzyskiwanie wewnętrznej harmonii, koncentracja uwagi
  • zarządzanie sobą poprzez bycie „tu i teraz” , techniki relaksacji
  • nauka empatii i pozytywne budowanie relacji
  • rozwój inteligencji emocjonalnej wśród liderów
  • programy redukcji stresu i obniżania napięcia
  • szukanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym
  • budowanie przywiązania do firmy poprzez zwiększenie samoświadomości pracowników
  • sygnały wypalenia zawodowego i sposoby jego unikania
  • tworzenie kultury otwartej komunikacji i informacji zwrotnej opartej na spostrzeżeniach

Wprowadzenie programów opartych o mindfulness przynosi wiele korzyści zarówno dla pracowników jak i organizacji oraz odpowiada na wyzwania współczesnego świata biznesu.

Praktyki mindfulness mają szerokie zastosowanie w przywództwie, budowaniu zespołów oraz we wzmacnianiu zaangażowania pracowników.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z Joanną.

* - wymagane