Anna Mauer – Mental Power

Anna Mauer

Anna Mauer

Z wykształcenia politolog ze specjalizacją integracji europejskiej. Wieloletni pracownik i współpracownik administracji samorządowej, obszaru biznesu i edukacji w zakresie pozyskiwania i wdrażania funduszy unijnych oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi przedsiębiorstw. Od 2002 roku autor, kierownik i realizator wielu projektów finansowanych z funduszy przedakcesyjnych i poakcesyjnych w obszarze inwestycji, edukacji, rynku pracy, a także osoba prowadząca kilkudziesięcio-milionowe projekty inwestycyjne w spółkach prawa handlowego oraz jednostkach samorządu terytorialnego. W życiu kieruje się zasadą NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO – na podjęcie ryzyka, na zmianę, na walkę o siebie, na podjęcie najtrudniejszych decyzji, na przekierowanie celu, na modelowanie rzeczywistości, na kreowanie marki i wiele innych „na”. Ukierunkowana na obszar związany z wyjściem z kryzysu – w wymiarze osobistym i biznesowym oraz motywowanie wyzwaniami. Pasją, która przerodziła się w podjęcie kolejnych studiów z zakresu psychologii są psychologiczne portrety człowieka. Główny przedmiot zainteresowań to sfery związane z tematem złożonych procesów inwestycyjnych, rynku pracy oraz dzieci w procesie edukacji.

* - wymagane