Piotr Zielonka – Mental Power

Piotr Zielonka

Piotr Zielonka

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Ekonofizyki SGGW. Prowadzi badania naukowe w zakresie ekonomii behawioralnej oraz psychologii ryzyka. Opublikował wiele artykułów naukowych w takich pismach jak: „Resuscitation”, „The Journal of Behavioral Finance”, „Thinking & Reasoning”, „Journal of Cognitive Psychology”. Napisał książkę pod tytułem „Giełda i psychologia”, która dotychczas ukazała się w czterech wydaniach.
Jest współtwórcą i kierownikiem studiów podyplomowych „Psychologia Biznesu dla Menedżerów” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca w University of Donja Gorica w Czarnogórze. Członek „Think Forward Initiative” w Amsterdamie. Ściśle współpracuje z Bucknell University i University of Idaho w USA.
* - wymagane