Bogumiła Twardowska

Trener Biznesu, Mentor Menedżerów, Certyfikowany Coach ICC, Business Coach ICC, absolwentka programu The Art and Science of Coaching – akredytacja International Coaching Federation organizowanego przez jedną z czołowych na świecie szkół coachingu Erickson College z Vancouver. Jest autorem wielu projektów szkoleniowych i programów rozwojowych. W swojej pracy łączy wiedzę teoretyczną z praktyką. Specjalizuje się w tematyce przywództwa, zarządzania i budowania zwycięskich zespołów.

Praca z ludźmi daje jej możliwość inspirowania do rozwoju, dzielenia się własnym doświadczeniem, pasją. Pozwala na budowanie głębokiej, dwustronnej relacji, która uwalnia wewnętrzną siłę sprawczą osób uczestniczących w procesie w ich drodze do osobistego rozwoju, osiągania wybitnych rezultatów. Skontaktuj się teraz:

B.TWARDOWSKA@MENTAL-POWER.PL

Więcej odnośnie samego treningu mentalnego:

Trening mentalny w sporcie – poznaj szczegóły !